LSVb Names Enschede 'Best Student Housing City 2023'

(News item in Dutch below)

Enschede was the best Student Housing City in the Netherlands in 2023. This is evident from the annual research conducted by the National Student Union
(Landelijke Studenten Vakbond - LSVb) into the condition of student housing in various student cities. Enschede secured the top spot due to its affordability, numerous student rooms with shared facilities, and involvement of students in its housing policy. LSVb Vice-Chairman Job Vermaas stated, "Enschede builds for students and with students. In this, they are truly a pioneer." On May 28, Jeroen Diepemaat, Wethouder of the municipality of Enschede and our Executive Director Martijn Rink jointly received the title at the oldest student house in Enschede.

"We are extremely proud that Enschede has once again been named the best student housing city. This recognition is a reward for the intensive cooperation with our educational institutions and housing corporations such as SJHT and Veste Wonen. It motivates us to continue providing suitable and affordable housing for students, young people, and recent graduates. Although the housing market pressure is high, we are committed to building thousands of new homes in all segments. This ensures that future students can find a home in our city and current students have the opportunity to build their future here," said Jeroen Diepemaat, Wethouder for Housing, Municipality of Enschede.

Martijn Rink, Executive Director of Vechtdal Wonen, is proud of this nomination: "From Veste Wonen, we serve students. As Veste Wonen, we are an important partner for the city of Enschede and the educational institutions in providing affordable housing for students. In the coming years, we are investing significantly in expanding the number of student rooms, and our existing properties will undergo a sustainable makeover. Together, we ensure that everyone has a home. We can only achieve this through intensive cooperation with our partners. This award is well deserved!"

Accommodation for students in Enschede costs an average of €466 per month. Students spend an average of 49% of their budget on rent. Student rooms with shared facilities make up 63% of the accommodation in Enschede and cost an average of €390 per month, the most affordable student rooms in the Netherlands and the only place in the country where the average rent for a student room is below €400. In addition to affordability, rooms with shared facilities are important for the development and mental health of the student. Vermaas said, "By building a network early on, students become familiar with the city more quickly and feel truly at home."

The housing vision of the municipality of Enschede identifies students as a target group that they want to attract to the city. Central to this is regular consultation between the municipality and students, involving student housing preferences in policy. Vermaas commented, "Student organizations are often insufficiently involved, while they are often eager to help." The LSVb represents thirteen local student unions. "We often encounter resistance at the local level. We hope other municipalities will take the example of the municipality of Enschede and proactively involve students."

(Dutch)


Landelijke Studenten Vakbond roept Enschede uit tot ‘Beste Studentenkamer Stad 2023’

Enschede was in 2023 de beste studentenkamerstad van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek dat de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) doet naar de omstandigheden voor studentenhuisvesting in de verschillende studentensteden. Enschede heeft de eerste plaats behaald vanwege haar goede betaalbaarheid, haar vele studentenkamers met gedeelde voorzieningen en het betrekken van studenten bij haar woonbeleid. LSVb-vicevoorzitter Job Vermaas: “Enschede bouwt voor studenten en mét studenten. Daarin zijn zij echt een voorloper.” Jeroen Diepemaat, Wethouder van de gemeente Enschede en onze directeur-bestuurder Martijn Rink, namen op 28 mei gezamenlijk de titel in ontvangst bij het oudste studentenhuis van Enschede.

"Wij zijn enorm trots dat Enschede wederom is uitgeroepen tot beste studentenkamerstad. Deze erkenning is een beloning voor de intensieve samenwerking met onze onderwijsinstellingen en woningcorporaties zoals SJHT en Veste Wonen. Het motiveert ons om door te gaan met het bieden van passende en betaalbare huisvesting voor studenten, jongeren en pas afgestudeerden. Hoewel de druk op de woningmarkt groot is, zetten we ons in om duizenden nieuwe woningen bij te bouwen in alle segmenten. Zo zorgen we ervoor dat toekomstige studenten een thuis kunnen vinden in onze stad en huidige studenten de kans krijgen om hier hun toekomst op te bouwen." – Jeroen Diepemaat, Wethouder Wonen, Gemeente Enschede.

Martijn Rink, Bestuurder van Vechtdal Wonen is trots op deze nominatie: “Vanuit Veste Wonen bedienen we studenten. Als Veste Wonen zijn we een belangrijke partner voor de stad Enschede en de onderwijsinstellingen voor het betaalbaar huisvesten van studenten. De komende jaren investeren we fors in de uitbreiding van het aantal studentenkamers en krijgt ons bestaande bezit een duurzame make-over. Samen zorgen we ervoor dat iedereen een thuis heeft. Dit bereiken we alleen door intensieve samenwerking met onze partners. Deze prijs is dan ook dik verdiend!”


Accommodatie voor studenten in Enschede kost gemiddeld €466 per maand. Studenten besteden gemiddeld 49% van hun budget aan huur. Studentenkamers met gedeelde voorzieningen vormen 63% van de accommodatie in Enschede en kosten gemiddeld €390 per maand, de meest betaalbare studentenkamers in Nederland en de enige overgebleven plaats in Nederland waar de gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer onder de €400 ligt. Naast de betaalbaarheid zijn kamers met gedeelde voorzieningen van belang voor de ontwikkeling en de mentale gezondheid van de student. Vermaas: “Door al vroeg een netwerk op te bouwen wordt de student sneller wegwijs en voel deze zich echt thuis in de stad”.

De woonvisie van de gemeente Enschede identificeert studenten als doelgroep welke zij naar de stad wil trekken. Centraal hierbij staat regelmatig overleg tussen de gemeente en studenten, waarmee woonwensen van studenten worden betrokken in het beleid. Vermaas: “Studentenorganisaties worden vaak onvoldoende meegenomen, terwijl zij vaak staan te springen om mee te helpen.” De LSVb vertegenwoordigt dertien lokale studentenvakbonden. “We komen op lokaal niveau vaak weerstand tegen. We hopen dat andere gemeenten de gemeente Enschede als voorbeeld nemen en studenten proactief betrekken”.